Wanneer heb je een mentor nodig en wat doet een mentor?

Soms ben je niet meer in staat om zelf de regie over eigen zorg te houden en een weloverwogen besluit te nemen over de eigen behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Dan wordt dit vaak met een partner, zoon/dochter, of broer/zus besproken en besloten.

 

Als je niet kunt terugvallen op een partner of familie die deze belangen kan behartigen. Of als er in de familie onenigheid is ontstaan over de zorg voor hun dierbare, dan wordt er een mentor aangevraagd bij de rechtspraak.

 

Een mentor draagt verantwoordelijkheid voor jou en bespreekt samen met jou wat voor jou goede verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding is.

mentor

Wat doet een mentor

  • Zij onderhoudt contact met jou en jouw behandelaren en hulpverleners.
  • Zij overlegt met jou en jouw behandelaar en hulpverleners over de uitvoering van het behandel-, zorg- en/of begeleidingsplan.
  • Zij bewaakt dat jij de zorg, begeleiding en/of behandeling krijgt volgens het plan.
  • Zij overlegt met jouw financieel vertegenwoordiger over uitgaven die zij nodig vindt voor jouw welbevinden.

Mijn visie & missie

Visie

Ik ben van mening dat ieder mens recht heeft op een zo prettig en autonoom mogelijk leven. Naast goede zorg, dragen een fijne tijdsbesteding en steunende contacten bij aan een prettig leven.

 

Missie

Als mentor zorg ik er samen met jou voor dat jij de best mogelijke zorg, aandacht, verpleging, behandeling en ondersteuning krijgt.

 

Jij staat zo lang als mogelijk zelf aan het roer om eigen beslissingen te nemen en te bepalen welke richting het op moet gaan. Ik neem pas over als het echt niet anders meer kan. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat ik jou, jouw geschiedenis en jouw leefomgeving goed leer kennen.

mentorschap
mentorschap

Werkwijze

Als wij na de kennismaking hebben besloten samen het mentorschap aan te gaan zal ik in het begin, als jij dat ook prettig vindt, wat vaker langskomen zodat wij elkaar beter kunnen leren kennen. Dit kunnen we doen in gesprek maar ook door gewoon samen iets te doen.

 

Soms is het moeilijk om iets over jezelf te vertellen of aan te geven wat je denkt, voelt of vindt en dat is helemaal niet erg. Met kleine stapjes komen we er wel. Als mentor ben ik gewend om oog te hebben voor het proces en op de kleine dingen te letten. Door goed door te vragen en onderzoek te doen komen wij er samen achter hoe jij je veilig, gelukkig en begrepen voelt.

Financiering

De tarieven voor mentorschap worden vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren).

 

Het tarief voor mentorschap in 2022:

  • 1 persoon mentorschap € 125,54 p.m.
  • Intakekosten € 709,06 (éénmalige kosten)
  • Regelen verhuizing € 442,86 (éénmalige kosten)

 

Voor de behandeling van de aanvraag bij de kantonrechter dien je éénmalig griffiekosten te betalen van € 82. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van de kosten voor het mentorschap op basis van de WWB (Bijzondere Bijstand) te krijgen. Meer informatie hierover kun je opvragen bij jou gemeente.

 

Er wordt per cliënt 17 uur aan werkzaamheden op jaarbasis gerekend en verwacht wordt dat de mentor de cliënt minimaal 1 keer in de 2 maanden bezoekt.

 

De genoemde bedragen zijn inclusief 21 % BTW.

mentorschap
mentorschap

Handige informatie