mentorschap

Mentorschap

Soms ben je niet meer instaat om zelf de regie over eigen zorg te houden en een weloverwogen besluit te nemen over de eigen behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

 

Dan wordt dit vaak met een partner, zoon of dochter of een broer of een zus besproken en besloten. Als je niet kunt terugvallen op partner of familie die deze belangen kan behartigen of als er in de familie onenigheid is ontstaan over de zorg voor hun dierbare dan wordt er een mentor aangevraagd bij de rechtspraak

coaching

Coaching en ambulante thuisbegeleiding

Wanneer je een veranderwens of ondersteuning nodig hebt om zelfstandig te kunnen leven dan is een coach/begeleider iemand die je daarbij kan ondersteunen.

 

Voor zowel de coaching als thuisbegeleiding onderzoeken we wat je zelf goed afkunt. Wie in jouw omgeving van betekenis kan zijn en of er een maatje of vrijwilliger is die iets voor jou kan betekenen. En misschien vind je wel aansluiting of ondersteuning bij het plaatselijke buurthuis of de bakker op de hoek. Dat onderzoeken we samen.

Contact